Karamatsu (die Lärche) ist ein Lied von Akashi Daiko. Wir spielen es zusammen mit verschiedenen Trommeln im Stehen, einem Flötenteil und einem Lied. Hier findet ihr den japanischen Text (zum Mitsingen, wenn sich jemand traut) und dessen deutsche Bedeutung. Wir bedanken uns bei Martina, die diesen Text ins Deutsche übersetzt hat.

1. Strophe

Es ist Herbst und der Regen fällt leis,
auf einen Teppich aus Gold, es schließt sich der Kreis.
Der Winter geht, der Frühling kommt. Die Vögel singen ihre Lieder.
Das Grün der Lärche, es sprießt nun wieder.

A~kisa~me ni chiri ochita
Koga~ne wo fu~n~de arukeba
Fuyu kite haru kite tori ga kite
Karama~tsu ni Moegi ga mata tomoru


Ka~ze ni soyogu karamatsu no
Kozu~e ni a~sobu ao gara yo
Achi~ra yo kochiyo to hare mawaru
watashi mo so~ko ni maze to kure


Kino o wa tojiteta fukurami ga
Kira~meku asahi ni hokorobiru
Kozu~e mo yu~rasu sono kaze mo
tsuchi no ni-o-i wo tsurete kuru


Sora mo~egi no ha~ke ga
Shina~ru eda kara kao dashita
iro a~zaya~ ni tomoru
chii sana oni djochin


Sora su~ru su~ru nobiru yo
sora wo mezashite mas-sugu ni
suzuya kana edaha wo hissagete
tanabi kukage bōshi


A~kisa~me ni chiri ochita
Koga~ne wo fu~n~de arukeba
Fuyu kite haru kite tori ga kite
Katama~tsu ni Moergi ga mata tomoruuuuuuu


Hinweise:
Japanisches “w” (bei wa, wo) wird anders als im dt. ausgesprochen
Bei Fuyu ist das “f” fast stumm
Das “~” steht an Stellen, bei denen beim Singen etwas eher lang gezogen wird